Naujųjų metų sutikimas Vilniuje
Viešbutis Vilniuje – Naujųjų metų sutikimas 2023
NaujiejiMetai.LT » Atsakomybės apribojimas

Vartotojai turi teisę www.naujiejimetai.lt svetainėje, komentaruose ir skelbimuose skelbti savo turimą informaciją. Už paskelbtos informacijos turinį atsako informaciją paskelbęs asmuo.

Įspėjimas: komentaruose ir skelbimuose griežtai draudžiama skelbti informaciją, kurioje kurstoma tautinė, rasinė, religinė, socialinė bei lyčių neapykanta; platinama, propaguojama ar reklamuojama pornografija, seksualinės paslaugos, seksualiniai iškrypimai, narkotinės ar psichotropinės medžiagos, ar kitą teisės aktams prieštaraujančią informaciją. Draudžiama platinti informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą.

Visa komentaruose ir skelbimuose paskelbta draudžiama informacija bus šalinama, o duomenys apie asmenis, paskelbusius tokią informaciją gali būti perduodami Lietuvos Respublikos atitinkamoms tarnyboms.

Visa informacija, kuri yra autorių teisių objektas, gali būti platinama tik turint autoriaus sutikimą. Visais klausimais dėl Naujiejimetai.lt medžiagos autorinių teisių ar šios medžiagos panaudojimo kreipkitės el. paštu: info@naujiejimetai.lt.

NaujiejiMetai.lt neatsako už pateikiamos informacijos turinį, naujumą, tikslumą ar padarinius, kurie gali kilti dėl naudojimosi svetainėje www.naujiejimetai.lt pateikta informacija.

NaujiejiMetai.lt pasilieka sau teisę redaguoti, keisti ar šalinti skelbiamą informaciją Naujiejimetai.lt svetainėje.

NaujiejiMetai.lt svetainėje yra nuorodų į kitus interneto tinklalapius. NaujiejiMetai.lt nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo metodus.